بسمه تعالی

راهبرد مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

در راستای اجرای ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ  28/12/1395شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در امور اداری با عنوان حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری نظام اداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان راهبرد مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداره کل را به شرح ذیل اعلام می نماید:

۱- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان تلاش می نماید برخی از آیین نامه ها، دستورالعملها وضوابط اجرایی مرتبط با حقوق افراد را پس از تهیه پیش نویس و قبل از تصویب نهایی از طریق پایگاههای اطلاع رسانی خود طی مدت دو هفته در اختیار عموم برای اظهار نظر قرار دهد و پس از دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید.

۲- بسترهای ارتباطی اداره کل به منظور ارائه گزارش ها و اطلاعات و دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات عبارتند از :

تارنمای اداره کل: https://sistanbaloochestan.farhang.gov.ir/

تالار گفتگو: http://sistanbaloochestan.farhang.gov.ir/fa/talar

بخش انتقاد/پیشنهاد/شکایات: https://sistanbaloochestan.farhang.gov.ir/fa/epsh

بخش تماس با مدیران در تارنمای اداره کل (شامل شماره تماس های مدیر، معاونین و واحد های مختلف اداره کل و امکان ارسال پیام): https://sistanbaloochestan.farhang.gov.ir/fa/contactus/ertebatbamodir

بخش نظر سنجی در صفحه اصلی تارنمای اداره کل: https://sistanbaloochestan.farhang.gov.ir/

میز خدمت الکترونیک: http://sso.samandehi.ir/Pages/Home.aspx

پست الکترونیک :  ravabet.sb@farhangmail.ir  و sistanbaloochestan@farhang.gov.ir  

سامانه رسیدگی به شکایات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی http://shekayat.farhang.gov.ir

سامانه رسیدگی به شکایات بازرسی کل: https://shekayat.bazresi.ir

سامانه ارتباطات مردمی:   https://111.ir

۳- واحد های های سازمانی اداره کل مکلفند پس از دریافت پیشنهادات و شکایات در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تهیه پاسخ و ارسال آن از طریق سامانه جامع میز خدمت اقدام نمایند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان