ردیف --

نام و نام خانوادگی

 

زمینه فعالیت

1

سلمان فارسی صالحزهی

کارگردانی نویسندگی

2

غلامرضا پودینه

کارگردانی نویسندگی  ، بازیگری

3

رضا خداداد بیکی

کارگردانی ، نویسندگی ، بازیگری

4

سید مهدی هاشمی

کارگردانی ، بازیگری

5

سید ابوالفضل هاشمی

نویسدگی

6

منصور فارسی

نویسندگی

7

خداداد ناروئی ( چنگیز )

بازیگری

8

علی اصغر انصافجو

بازیگر ، کارگردان

9

سید جواد موسوی

نویسندگی

10

سید رضا عمرانی نسب

بازیگری ،‌کارگردانی

11

سید محمد مسبوق

بازیگری ،‌کارگردانی

12

رضا جنا آبادی

بازیگری ، کارگردانی

13

علیرضا کیخا

بازیگری ،‌کارگردانی

14

فرشته انصاری

بازیگری

15

زهرا نقیبی اصل

بازیگری

16

آناهیتا ریس باف

بازیگری ، کارگردانی

17

عاطفه سند گل

بازیگری

18

عزیز ا... فخر براهوئی

بازیگری ، نویسندگی و کارگردانی

19

امید رضا میر

نویسنده

20

سعید مهدی زاده شهری

طراحی صحنه

21

حسن خمری

بازیگری ،‌کارگردانی

22

علی رضا ارجونی

بازیگری ،‌کارگردانی

23

مهدیه کوهستانی

بازیگری

24

 

 

25

رامین رخ فروز

بازیگری ،‌کارگردانی

26

امین میری

بازیگری ،‌کارگردانی

27

علی جامی

کارگردانی ،‌بازیگری

28

مهدی تقی زاده

کارگردانی ،‌بازیگری

29

علی کیخا شهری

کارگردانی ،‌بازیگری

30

مهدی خمری

بازیگری ، کارگردانی

31

بهنام محمد پناهی

بازیگری ،‌کارگردانی

32

سمیه شه بخش

بازیگری

33

محسن هرمان نوری

بازیگری

34

نجمه نخجوان  (عسل)

بازیگری

35

مجتبی رضائی

بازیگری ، کارگردانی

36

محسن ابراهیمی

بازیگری

37

نسرین سارانی

بازیگری ،کارگردانی

38

محدثه بی غم

بازیگر

39

مهدیه توکل

بازیگری

40

روح ا... کیخا شهری

بازیگری

41

امین گلستانه

بازیگری

42

احمد رضا امامی

بازیگری

43

علی ریس باف

بازیگری

44

ساراکاتبی

بازیگری

45

علی  رضا راشکی قلعه نو

بازیگری

46

پوریا عبدالوند

بازیگری

47

سام ریگی

بازیگری

48

سعید کیخا

بازیگری و طراحی صحنه

49

معین نجاری

بازیگری ، طراحی صحنه و نور

50

مهران کشانی

بازیگری ، طراحی صحنه و نور

51

علیرضا سلمان نژاد

بازیگری

52

محسن قروتخوار

بازیگری

53

فرهاد ملک جمشیدی

بازیگری

54

عباسعلی کیخا

بازیگری و کارگردانی

55

سید حسین بابا حسینی

بازیگری

56

الهام اسماعیل زاده

بازیگری

57

مهدی صدیقی

بازیگری ،‌کارگردانی

58

مینا عبد اللهی

بازیگری ، نویسندگی و کارگردانی

59

رضا عبد اللهی

بازیگری

60

محمد شریفی

بازیگری

61

مریم شهرکی

بازیگری

62

محمد علی شهرکی

بازیگر و طراح صحنه

63

بهرام طاهری

بازیکری

64

محمد علی داوودی

بازیگری ،‌کارگردانی ،‌نویسندگی

65

مرتضی شه بخش

بازیگری

66

زهرا نجاری

طراح و اجرای لباس

67

پرویز باقری

بازیگری ، طراحی صحنه

68

شهلا حسن زاده

بازیگر

69

مینو خداداد بیکی

بازیگری

70

کیهان خداداد بیکی

بازیگری

71

حسام الدین فاضلی

بازیگری

72

کامبیز سرحدی

نور و صحته

74

محمد سند گل

بازیگری

75

معراج خلیلی

بازیگری

76

حمید رضا کمیلی خواه

نویسنده کارگردان بازیگر

77

بابک صفایی

بازیگر دستیار کارگردان عوامل فنی

78

بیتا صفایی

بازیگر

79

پری ناز صفری

بازیگری

80

فروغ براهوئی

بازیگری

81

مینا دلیری

بازیگر

82

آبتین ریس باف

دستیار کارگردان

83

مهرداد خمری

بازیگر

84

ویدا داوودی

بازیگر