هنرمندان انجمن نمایش نیکشهر

 

نام ونام خانوادگی

رشته تخصصی

آدرس

محمد انور بجارزهی

نویسنده،شاعر وکارگردان وبازیگر

نیکشهر-اداره ارشاد

جمال ناصر بلیده

نویسنده وکارگردان

نیکشهر ملک آباد

محمد بلوچزهی

نویسنده وکارگردان

نیکشهر جوانکان

موسی دینارزهی

بازیگر

نیکشهر ملک آباد

منوچهر بلیده

بازیگر طراح دکور و لباس

نیکشهر ملک آباد

لیاقت چاکرزهی

بازیگر- طراح دکور

نیکشهر ملک آباد

فرزانه براهویی زاده

بازیگر و گریم

نیکشهر- محله تمپی

علی بلوچ

بروشور و طراح

نیکشهر-اداره ارشاد

امان رضایی

بازیگر و طراح دکور

نیکشهر پشت مدرسه دینی

عارف رئیسی

بازیگر و طراح دکور

نیکشهر- ملک آباد

اقبال کریمی نژاد

بازیگرو نور پرداز

نیکشهر محله رئیسان

فاروق منصوری

بازیگر

نیکشهر بگ آباد

آناهیتا خسروی

بازیگر و نویسنده

نیکشهر پیربیشک

لطیف غلامی

بازیگر

نیکشهر بگ آباد

علی اصغر رحماندوست

بازیگرو نویسنده

نیکشهر زیرک آباد

پروین سحرک

بازیگر

نیکشهر پیربیشک

مریم حیدری

بازیگر

نیکشهر پیربیشک

محمد امین بلیده

بازیگر

نیکشهر ملک آباد

مینا بلیده

بازیگر

محله کلیرکان نیکشهر

نعیم استایی

بازیگر

نیکشهر- پیربیشک

یاسمین عظیمی

بازیگر

نیکشهر محله کلیرکان

محمد حنیف ایوبی

بازیگر

نیکشهر

قاسم رئیسی

 

نیکشهر

سلیم چنگیزهی

بازیگر

نیکشهر ملک آباد

 

مینا صفرزاده شاهرودی

بازیگر

نیکشهر پیربیشک

 

محمد امین اولیایی

بازیگر

نیکشهر پیربیشک

 

نرگس میری

بازیگر

نیکشهر پیربیشک

 

صغرا بن

بازیگر

نیکشهر- پیر بیشک

 

عبدالرحمن بن

بازیگر

نیکشهر میدان وحدت

 

جمشید رئیسی

بازیگر

نیکشهر- کلیرکان

 

یاسر درزاده

بازیگر

نیکشهر پیربیشک

 

آرزو دهقانی

بازیگر

نیکشهر پیربیشم

 

سعید احمد بلیده

بازیگر

نیکشهر کلیرکان

 

طیبه سندگل

بازیگر

نیکشهر- جوانکان

 

الهام مجلسی نیا

بازیگر

نیکشهر- پیربیشک