لیست هنرمندان نمایش  شهرستان خاش                            

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته و گرایش

1

حمید لشکری

 - بازیگری و کارگردانی  و نویسندگی

2

روحیه خضری

  بازیگری و کار گردانی

3

رضا صفری

بازیگری

4

شادروان ابراهیم اکبری

بازیگری  

5

کیوان یادگاری

بازیگری

6

ذبیح اله ایرندگانی

بازیگری

7

زهره شامی

بازیگر

8

مصطفی یار احمدی

بازیگر

9

مجید رستمی

نویسنده بازیگر

10

مجتبی جلالی کمالی

کارگردان ،‌بازیگر

11

محمود میر کازهی

بازیگری

12

پوریا هاشم زهی

بازیگر

13

امید گرگیج

بازیگر