مشخصات شرکت های فیلمسازی ویدئویی

استان سیستان و بلوچستان

ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

سال تاسیس

آدرس

وضعیت

1

هامون فیلم

غلامعلی کیخواه آریا

 

خ دانشگاه روبروی مسجد حضرت علی (ع)

 

 

نیمه فعال

 

2

کوشا فیلم

محمد کاهنی

 

خ مولوی روبروی مسچد

نیمه فعال

3

یارمند فیلم

مهدی نجارپیشه

1376

ابتدای خیابان طالقانی

فعال

4

عاطف زاهدان

محمد علی گرگیچ

1378

انتهای خ سعدی غربی

فعال

5

تفتان فیلم

حمید ریسباف

 

خ اندیشه میلان 2

فعال

6

نگاران

حسین ریگی

1380

خرمشهر 43 پلاک 7

فعال

7

وزین شرق

جواد پهلوان

1383

مجتمع هامون

تعطیل

8

تصویر دنیای خیال

جواد سلمان نژاد

1383

بهشتی 9 میلان 2

فعال

9

تصویر رجا

مجید رجایی

1383

خ بهشتی بهشتی 50

فعال

10

موژان فیلم

محمد رضا زارع نژاد

1383

خ دانشگاه جنب دانشگاه 11

فعال

11

مصور آذر

محمد رضا عباسعلی پور

1383

کوی پلیس میلان اول

تعطیل

12

کادر نقره ای

اسحق عرب

1384

تقاطع مولوی و مصطفی خمینی

فعال

13

سیستان نما

مهدی غلام پور شهری

1384

خ مصطفی خمینی 24

نیمه فعال

14

مکران

عبدالرحمن نورزهی

1384

شهرستان ایرانشهر-

فعال

15

مهرو مینا

احمد درگی

1384

خ امام خمینی خ جامی

فعال

16

زاهدان فیلم

حسن آذرسا

1385

خ میرزای شیرازی

فعال

17

کادر قرمز

مهدی رخشانی

1384

خ مولوی

فعال

18

فیلمسازان زاهدان

علیرضاذوالفقاری نسب

1389

خ میرزای شیرازی

فعال

19

تصویرهزاره سوم سیستان

سعیدستوده نیا

1390

 امیرالمومنین 4پ 4-

فعال

20

نخل وآفتاب

علی انصافجو

1391

خ مولوی نرسیده به سعدی

فعال