فهرست نشریات محلی دارای مجوز استان سیستان و بلوچستان

ردیف

 

نام نشریه

 

صاحب امتیاز

 

مدیر مسئول

 

ترتیب انتشار

 

روش نشریه

 

زمینه انتشار

 

گستره توزیع

 

زبان

 

صدور مجوز

 

اولین شماره

انتشار

 

آدرس

 

تلفن

  

1

 

زاهدان

 

محمد تقی رخشانی

 

محمد تقی رخشانی

 

روزنامه

 

تحلیلی، خبری، آموزشی، اطلاع رسانی

سیاسی ،ورزشی، اجتماعی

اقتصادی، فرهنگی

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

14398/124

28/10/78

 

دی 1378

زاهدان خ مولوی نبش مولوی 19

3224565ف

3211179

3218445

 

 

2

 

صبح زاهدان

 

عادل مزاری

 

عادل مزاری

 

هفته نامه

 

تحلیلی ، خبری

سیاسی، اجتماعی،فرهنگی

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

15508/124

20/11/80

 

07/03/81

زاهدان فلکه ششم بهمن جنب بانک صنعت و معدن

3226517 ف

3239615

 

 

3

 

عیاران

 

مهدی زیرک

 

مهدی زیرک

 

هفته نامه

تحلیلی، خبری، آموزشی ،

 اطلاع رسانی

 

سیاسی ،فرهنگی اجتماعی، ورزشی

 

س و ب گلستان خراسان

 

فارسی

 

13483/124

05/10/78

 

05/10/78

زاهدان خ دانشگاه 49 جنب اداره کل اوقاف نبش کوچه مرداد

ص پ849-98135

2419189

2428919

 

 

4

 

مرز پر گهر

 

باقر کرد

 

باقر کرد

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری، پژوهشی، اطلاع رسانی

 

سیاسی ، اجتماعی اقتصادی،

 

بین المللی

فارسی

بلوچی

 

6667/124

27/05/80

 

01/10/80

زاهدان خ مصطفی خمینی پاساژ عرفان طبقه 4 واحد 16             3261473

3211136

3253786

3215337ف

 

 

 

5

 

توسن

 

 

حسنعلی نوری

 

حسنعلی نوری

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری، پژوهشی، اطلاع رسانی

سیاسی ،فرهنگی اجتماعی،طنز

سرگرمی سالم

س و ب هرمزگان خراسان

کرمان

 

فارسی

 

13466/124

12/09/82

 

17/11/84

زاهدان خ آزادی کوچه حافظ جنب مسجد جامع ص پ885-98135

3223396

 

 

 

6

 

شهر آفتاب

 

محمد رضا

زائر میری

 

محمد رضا

زائر میری

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری

 

سیاسی، اجتماعی،فرهنگی

اقتصادی

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

1139/124

05/04/84

 

05/08/84

زاهدان خ مدنی روبروی خ مهر

2412753

 


 

7

 

پر سیمرغ

 

علی بردبار جهانتیغ

 

علی بردبار جهانتیغ

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری، پژوهشی، اطلاع رسانی

 

 

سیاسی ،فرهنگی اجتماعی، ورزشی

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

2216/124

30/05/84

 

25/10/84

زاهدان خ آزادی 9 ساختمان شماره 1 مسجد جامع

ص پ 456-98135

3212535

3212536ف

 

 

8

 

کاروانسرا

 

حسین شهرکی

 

حسین شهرکی

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری، آموزشی

 اطلاع رسانی

 

ورزشی

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

5742/124

19/10/85

 

22/03/86

زاهدان زیبا شهر بهارستان 3 نبش میلان اول سمت چپ

3417903

3417904 ف

 

 

9

 

تلکی

 

عبدالله شاهوزهی

 

عبدالله شاهوزهی

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری، آموزشی مورشی، اطلاع رسانی

 

ورزشی

 

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

5740/124

19/10/85

 

26/03/86

زاهدان بلوار مزاری تقاطع گلستان وکریمپور

2442901

 

 

 

10

 

مندیل

 

حسینعلی گزمه

 

شیرعلی

کریم کشته

 

سه شماره در هفته

 

تحلیلی، خبری، آموزشی اطلاع رسانی، پژوهشی

 

 

سیاسی، ،فرهنگی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

5744/124

19/10/85

 

 

14/04/86

زابل بلوار کارگر شهرداری ناحیه 2

 

3213315


 

 

 

 

ردیف

 

نام نشریه

 

صاحب امتیاز

 

مدیر مسئول

 

ترتیب انتشار

 

روش نشریه

 

زمینه انتشار

 

گستره توزیع

 

زبان

 

صدور مجوز

 

اولین شماره

انتشار

 

آدرس

 

تلفن 

11

 

ندای هیرمند

 

حسن

کریم کشته

 

حسن

کریم کشته

 

هفته نامه

 

 

تحلیلی، خبری، اطلاع رسانی

 

اجتماعی فرهنگی

 

سیستان و بلوچستانن گلستان

 

فارسی

 

5745/124

19/10/85

 

12/04/86

زاهدان ، خیابان هامون(دانشگاه) وبروی کمیته امداد امام (ره) دفتر هفته نامه

09159081308

حسین کریم کشته

 

 

12

 

چاه نیمه

 

محمد امینی مقدم

 

محمد امینی مقدم

 

هفته نامه

 

تحلیلی، آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی

 

فرهنگی ،سیاسی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

5320/124

23/11/87

 

13/12/87

زابل خیابان مدرس حدفاصل مدرس 10 و 12 جنب هلال احمر

3263227-0542

 

 

 

13

 

طلوع شرق

 

غلامعلی

نوری صادق

 

غلامعلی

نوری صادق

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری

 

سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی ،اقتصادی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

9937/124

22/06/83

تیرماه 90

زاهدان، خ بهشتی ، نبش بهشتی 5 مجتمع پاسارگاد واحد 3

 

3260025

 

 

14

 

حماسه

 

 

عباس میرحسینی

 

عباس میرحسینی

 

هفته نامه

 

تحلیلی، خبری، اطلاع رسانی

 

سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی ،اقتصادی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

3560/124

09/04/84

 

03/10/80

زاهدان خ فردوسی حد فاصل

خ امام خمینی و سعدی پلاک 12

تهران- میدان امام حسین خ مازندران خ شهید انتظاری بن بست واحدی پلاک 2 طبقه 4

2426460

3260697

 

 

 

15

زاهدان امروز

ابوالحسن میری

ابوالحسن میری

هفته نامه

خبری، تحلیلی، آموزشی اطلاع رسانی

سیاسی، فرهنگی

سیستان و بلوچستان

فارسی

26699/89

11/11/89

1390

زاهدان، خ بهشتی، ، نبش بهشتی 5 مجتمع پاسارگاد واحد 3

3260025

09158427710 میری

 

16

طلوع زاهدان

ام البنین  سنچولی جدید

علیرضا  سنچولی

هفته نامه

خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی

فرهنگی

سیستان و بلوچستانن

فارسی

26713/89

11/11/89

اسفندماه 89

زاهدان، پشت شرکت نفت خ سید قطب روبروی سید قطب 13

3263591


17

کلید ملی

احمد علی کیخا

احمد علی کیخا

دوهفته نامه

آموزشی،تحلیلی،خبری،اطلاع رسانی

اقتصادی ، فرهنگی

محلی ( سیستان و بلوچستان)

فارسی

26875/90

18/10/90

 

زاهدان بلوار جمهوری حدفاصل تقاطع دانش و کلانتری 19 طبقه فوقانی سوپر جیکا

53-24545048


18

 

فن آوری فردا

 

 

امید باجوری

 

امید باجوری

 

ماهنامه

 

تحلیلی، خبری

 

فنی مهندسی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

10090/124

24/06/83

 

 

 

 

19

 

اسوه

 

سید مهدی علیزاده

 

سید مهدی علیزاده

 

ماهنامه

تحلیلی، خبری فرهنگی ،

اطلاع رسانی

 اجتماعی

 

اجتماعی، فرهنگی

 

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

6381/124

16/09/76

 

تیر 76

 

زاهدان ، میدان آزادی ساختمان نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت

5-3252742

3228686


20

مددکار ترویجی

 

سازمان جهاد کشاورزی

عباسعلی دهباشی

ماهنامه

آموزشی، خبری

 

شرح وظایف مرکز درخواست کننده

سیستان و بلوچستانن

فارسی

2194/124

13/03/80

 

دی 79

 

زاهدان بلوار بهداشت-سازمان جهاد کشاورزی

2442360

 

21

 

کودک مسلمان بلوچ

 

 

نیروی مقاومت بسیج

 

ابوالقاسم علیزاده حسن آباد

 

ماهنامه

 

فرهنگی، ادبی، آموزشی

 

اجتماعی، فرهنگی آموزش

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

6797/ه/124

07/12/74

 

 

 

 

زاهدان تقاطع خ کفعمی  و کوچه فرخی

 

3260521

 

 

 

ردیف

 

نام نشریه

 

صاحب امتیاز

 

مدیر مسئول

 

ترتیب انتشار

 

روش نشریه

 

زمینه انتشار

 

گستره توزیع

 

زبان

 

صدور مجوز

 

اولین شماره

انتشار

 

آدرس

 

تلفن22

 

ندای معلم

 

اداره کل آموزش و پرورش

 

عرفانی

 

ماهنامه

 

آموزشی، خبری، تربیتی

 

فرهنگی ،آموزش

 

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

28/5/76

 

76

 

زاهدان خ شریعتی جنب اورژانس بوعلی

 رویروی دبستان نامجو

3239923

 

23

 

اخبار آزمایشگاهی

 

محمد رضا عابدی

 

محمد رضا عابدی

 

ماهنامه

تحلیلی، خبری،

 اطلاع رسانی

آموزشی، پژوهشی

 

پزشکی و بهداشتی

 

سراسری

 

فارسی

 

6664/124

19/05/81

 

دی 82

زاهدان خ مصطفی خمینی آزمایشگاه رازی

تهران خانی آباد نو خیابان میلاد شمالی کوچه شهید فاضلی پلاک 2

3239173

 

24

 

پیام عشایر

سازمان امور عشایر

اداره کل امور عشایر

 

عباسعلی دهباشی

 

ماهنامه

 

آموزشی ، اطلاع رسانی

 

فرهنگی و معلومات عمومی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

5743/124

19/10/85

 

دی 85

 

زاهدان صندوق پستی 439-9813

2442071

 

25

 

آرمان ما

 

رضا مرعشی

 

رضا مرعشی

 

ماهنامه

تحلیلی، خبری،

اطلاع رسانی

پژوهشی

اجتماعی، فرهنگی اقتصادی

طنز و سرگرمی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

5741/124

19/10/85

 

تا کنون چاپ نشده

 

زاهدان خیابان مولوی 26 پلاک 21

 

 

26

 

نیزار

 

حسین مؤذن

 

حسین مؤذن

 

ماهنامه

 

تحلیلی، خبری، پژوهشی

 

اجتماعی، فرهنگی

 

سیستان و بلوچستانن

 

 

فارسی

 

5738/124

19/10/85

 

تا کنون چاپ نشده

 

 

 

27

 

داز

 

حوران رحیمی

 

حوران رحیمی

 

ماهنامه

 

تحلیلی، خبری، آموزشی

اجتماعی، فرهنگی اقتصادی

ورزشی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

5735/124

19/10/85

 

تا کنون چاپ نشده

 

 

 

28

 

پیام صنعت

 

اداره کل صنایع

و معادن استان

 

بهروز ریاحی

 

ماهنامه

 

اطلاع رسانی، خبری

 

فرهنگی

 

سیستان و بلوچستانن

فارسی

انگلیسی

 

6595/124

13/5/78

 

 

زاهدان اداره کل صنایع و معادن استان

غیر فعال


29

 

آوای قدس

شرکت صنایع غذایی قدس رضوی

 

معصومه قاسمی

 

ماهنامه

 

خبری، آموزشی

 

شرح وظایف مرکز درخواست کننده

 

سراسری

 

فارسی

7313/124

05/5/79

 

 

زاهدان شرکت صنایع غذایی قدس رضوی

غیر فعال


30

 

گل گز

 

اداره کل فرهنگ  ارشاد اسلامی

 

مسعود کرباسچی

 

ماهنامه

 

تحلیلی، خبری،

اطلاع رسانی ،آموزشی

 

اجتماعی، فرهنگی

 

سیستان و بلوچستانن

 

فارسی

 

3653/124

28/05/76

 

 

 

زاهدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

2442227


31

تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نور محمد نوری

ماهنامه

پژوهشی

پزشکی

سراسر کشور

فارسی

32448/91

25/10/91

 

 

 


 

32

 

تفتان هرمز

محمد قیوم دهقانی

محمد قیوم دهقانی

ماهنامه

خبری تحلیلی آموزشیاطلاع رسانی

فرهنگی سیاسی

محلی(س و ب)

فارسی بلوچی

34713/91

16/11/91

 

 

 


ردیف

 

نام نشریه

 

صاحب امتیاز

 

مدیر مسئول

 

ترتیب انتشار

 

روش نشریه

 

زمینه انتشار

 

گستره توزیع

 

زبان

 

صدور مجوز

 

اولین شماره

انتشار

 

آدرس

 

تلفن

 


 


33

تعاون و توسعه کشاورزی

ابراهیم حمید زاده

ابراهیم حمید زاده

ماهنامه

آموزشی، اطلاع رسانی ، پژوهشی

کشاورزی

سیستان و بلوچستان

فارسی

26715/89

11/11/89

 

 

 

 

 

34

ارتقاء سلامت

رسول لطفی

رسول لطفی

دوماهنامه

خبرِی، تحلیلی،پژوهشی، اطلاع رسانی

پیراپزشکی

(بهداشت عمومی)

سیستان و بلوچستانن

فارسی و انگلیسی

26723/89

11/11/89

 

 

 

 


35

 

مطالعات شبه قاره

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مریم خلیلی

جهان تیغ

 

فصلنامه

 

 

پژوهشی، آموزشی

فرهنگی، هنری، ادبیات داستانی

 

 

بین المللی

فارسی

انگلیسی

 

4025/124

12/9/86

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

2432944

2445981

 

 

36

مطالعات کاربردی زبان انگلیسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی اصغر رستمی

ابو سعیدی

فصلنامه

 

پژوهشی، آموزشی

علوم انسانی

زبان و ادبیات انگلیسی

سراسری

فارسی

انگلیسی

4032/124

12/09/86

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

2445981

 

 

 

37

پرستاری دیابت

 

دانشگاه علوم پزشکی

حسین شهدادی

فصلنامه

 

:آموزشی ، پژوهشی

پزشکی

 

سراسری

 

: فارسی ، انگلیسی

 

19513/91

9/7/91

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

 

 

 

 

38

internatinal high risk behaviors and addiction

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

کبری لشکری پور

 

فصلنامه

آموزشی ، پژوهشی

علوم انسانی ( روانشناسی )

 

سراسری

 

انگلیسی

19486/91

9/7/91

 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

39

پرند

مریم خلیلی جهانتیغ

مریم خلیلی جهانتیغ

فصلنامه

پژوهشی ، تحلیلی

فرهنگی، هنری ، ادبیات داستانی

س و ب ، کرمان ، خراسان جنوبی

فارسی

6997/124

12/12/85

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

 

 

 

 


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

نام نشریه

 

صاحب امتیاز

 

مدیر مسئول

 

ترتیب انتشار

 

روش نشریه

 

زمینه انتشار

 

گستره توزیع

 

زبان

 

صدور مجوز

شماره - تاریخ

 

اولین شماره

انتشار

 

آدرس

 

تلفن40

مجله علمی پژوهشی

تاریخ و علوم اجتماعی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

عباسعلی آذرنیوشه

 

فصلنامه

 

پژوهشی

علوم انسانی

( تاریخ ،باستان شناسی، علوم اجتماعی)

 

سراسری

 

فارسی

 

4165/124

11/11/84

 

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

 

 

41

 

هفت خوان

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

منصور

قلعه نویی

 

فصلنامه

 

تحلیلی، خبری، اطلاع رسانی

 

فنی مهندسی

 

سراسری

 

فارسی

 

6677/124

12/05/81

 

بهار 82

زاهدان خیابان دانشگاه دانشگاه 57

 

3-2449891

2449896

 

42

 

زمین شناسی  کاربردی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

قدرت الله فرهودی

 

فصلنامه

 

پژوهشی

 اطلاع رسانی

 

علوم پایه

(زمین شناسی)

 

سراسری

فارسی

انگلیسی

 

4160/124

11/11/84

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2419426


43

 

سبزینه شرق

 

استانداری سازمان همیاری شهرداری

 

محمد حسین اژدری

 

فصلنامه

پژوهشی

اطلاع رسانی

آموزشی

 

اجتماعی، فرهنگی

معلومات عمومی

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

18741/124

26/12/81

 

 

استانداری معاونت عمرانی

3232100

3214097

 

44

 

ندای اسلام

 

 

خدا رحم لکزایی بهادری

 

خدا رحم لکزایی بهادری

 

 

فصلنامه

 

خبری، آموزشی

پژوهشی

 

اجتماعی،فرهنگی

 

بین المللی

 

فارسی

 

9389/124

17/07/78

 

 

زاهدان خیابان خیام خیابان توحید حوزه علمیه دارالعلوم

2439017

2419400

 

45

 

مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

 

دانشگاه علوم پزشکی

 

نور محمد نوری

 

فصلنامه

 

خبری، آموزشی

شرح وظایف مرکز درخواست کننده

 

 

سیستان و بلوچستان

فارسی

انگلیسی

 

2760/124

19/03/80

 

زاهدان بلوار خلیج فارس مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

3416702

 

46

 

پژوهشهای مدیریت

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

بدرالدین اورعی یزدانی

 

فصلنامه

آموزشی پژوهشی

 

علوم انسانی (مدیریت)

 

سراسری

فارسی انگلیسی

3656/124

19/08/87

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

2445981

 

47

 

بازرگانی و توسعه

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

احمد اکبری

 

فصلنامه

 

آموزشی پژوهشی

 

 

علوم انسانی

(علوم اقتصادی)

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

2389/124

30/5/87

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

2445981

 

48

مطالعات هنرهای تجسمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علیرضا طاهری

فصلنامه

آموزشی ،پژوهشی

اطلاع رسانی

هنر(تاریخ هنر)

سراسر کشور

فارسی

7118/88

8/9/88

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

 

2445981

 

49

دریا و کشتی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

عباس هراتی مختاری

فصلنامه

آموزشی ،پژوهشی

علوم پایه

(علوم دریایی)

سراسر کشور

فارسی

انگلیسی

7934/88

18/9/88

 

چابهار-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

نام نشریه

 

صاحب امتیاز

 

مدیر مسئول

 

ترتیب انتشار

 

روش نشریه

 

زمینه انتشار

 

گستره توزیع

 

زبان

 

صدور مجوز

شماره - تاریخ

 

اولین شماره

انتشار

 

آدرس

 

تلفن50

رستمینه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی زابل

حسینعلی غفاری پور

فصلنامه

پژوهشی

پزشکی

سراسری

فارسی

انگلیسی

7927/88

18/9/88

 

زابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی

 

 

51

پژوهشهای دام های بومی

 

دانشگاه زابل

مسعود

علی پناه

فصلنامه

پژوهشی

کشاورزی (علوم دامی)

سراسر کشور

فارسی

12666/89

13/06/89

 

دانشگاه زابل

 

 

52

Communication and information technology

دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شهرام مهنا

فصلنامه

پژوهشی

فنی، مهندسی

(مخابرات)

بین المللی

انگلیسی

27229/89

20/11/89

 

 

 


53

 

عصر زاهدان

 

حبیب اله

دانش شهرکی

 

حبیب اله

دانش شهرکی

فصلنامه

 

تحلیلی، خبری، اطلاع رسانی

 

اجتماعی، فرهنگی

 

سیستان و بلوچستان

 

فارسی

 

5737/124

19/10/85

 

تیر 86

زاهدان ، خ دانشگاه دانشگاه 3 نبش گلبرگ 4

 

 

3237194

 

54

Maritime English

 Journal

انگلیسی دریانوردی و علوم دریایی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

هوشنگ خوش سیما

فصلنامه

آموزشی ، پژوهشی

علوم انسانی

(زبان و ادبیات انگلیسی)

سراسر کشور

فارسی، انگلیسی

14968/14

13/6/90

 

چابهار ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

 

 

55

پژوهشهای اقتصاد کشاورزی

 

دانشگاه زابل

حمید محمدی

فصلنامه

پژوهشی

اقتصاد کشاورزی

سراسر کشور

فارسی

21814/90

28/8/90

 

دانشگاه زابل

 

 

56

مخاطرات محیطی

دانشگاه سیستان وبلوچستان

حیسن نگارش

فصلنامه

پژوهشی آموزشی اطلاع رسانی

جغرافیا

سراسر کشور

فارسی انگلیسی

21697/902

25/8/90

 

دانشگاه سیستان وبلوچستان

2445981

 

57

 

مجله علمی پژوهشی الهیات و حقوق اسلامی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حبیب اله دهمرده

 

دو فصلنامه

 

آموزشی ،پژوهشی

تحلیلی

 

علوم انسانی

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

14327/124

24/10/80

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان معاونت پژوهشی

 

2445981

 

58

 

مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حبیب اله دهمرده

 

دو فصلنامه

 

آموزشی ،پژوهشی

تحلیلی

 

علوم انسانی

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

14325/124

24/10/80

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان معاونت پژوهشی

 

2445981


59

مجله علمی پژوهشی سیستمهای فازی ایران

Iranian Journal Of fuzzy systems

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

رجبعلی برزویی

 

دو فصلنامه

 

آموزشی ،پژوهشی

تحلیلی

 

کلیات علوم

 

بین المللی

 

انگلیسی

 

7848/124

27/05/82

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

 

2445981

 

60

 

Iranian journal of Archaeological studies

 

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

سید رسول موسوی حاجی

 

دو فصلنامه

 

پژوهشی

 

 

علوم انسانی

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

4034/124

12/09/86

 

بهار و تابستان

88

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

 

2445981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

نام نشریه

 

صاحب امتیاز

 

مدیر مسئول

 

ترتیب انتشار

 

روش نشریه

 

زمینه انتشار

 

گستره توزیع

 

زبان

 

صدور مجوز

شماره - تاریخ

 

اولین شماره

انتشار

 

آدرس

 

تلفن61

 

پژوهشنامه ادب غنایی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مریم خلیلی جهانتیغ

 

 

دو فصلنامه

 

آموزشی ،پژوهشی

تحلیلی

 

علوم انسانی

(زبان و ادبیات فارسی)

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

122235/124

03/09/81

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

 

2445981

 

62

 

مجله علمی پژوهشی علوم انسانی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حبیب اله دهمرده

 

دو فصلنامه

 

آموزشی ،پژوهشی

تحلیلی

 

علوم انسانی

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

10595/124

05/08/78

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان معاونت پژوهشی

 

2445981

 

63

 

مجله روانشناسی تربیتی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حبیب اله دهمرده

 

دو فصلنامه

 

آموزشی ،پژوهشی

تحلیلی

 

علوم انسانی

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

26/07/78

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان معاونت پژوهشی

 

2445981


64

 

مجله تحقیقات نوین علوم کشاورزی و دامپزشکی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حبیب اله دهمرده

 

دو فصلنامه

 

آموزشی ،پژوهشی

تحلیلی

 

کشاورزی

 

سراسری

 

فارسی

انگلیسی

 

10596/124

05/08/78

 

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

 

2445981


65

مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علیرضا شهرکی

دوفصلنامه

آموزشی ،پژوهشی

خبری

فنی مهندسی

(مهندسی صنایع)

سراسر کشور

فارسی

14877/89

4/7/89

 

دانشگاه سیستان  بلوچستان

معاونت پژوهشی

 

2445981


66

Journal of catalysis and nano catalysis

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی اکبر میرزایی

دوفصلنامه

پژوهشی

علوم پایه (شیمی)

بین المللی