فهرست موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره  و چند منظوره سیستان و بلوچستان

آدرس

تلفن

نوع فعالیت

زمینه فعالیت موافقت شده

تاریخ صدور مجوز

مدیر مسئول

نام موسسه

ردیف

زاهدان خیابان طلقا نی روبروی شرکت   مخا برات

 

3228989

تک منظوره

آموزش زبان

20/5/89

داود الله وردی

زبانسرای زاهدان

1

زاهدا ن-خیابان دانشگاه دانشگاه 19

2444459

تک منظوره

   آموزش زبان

12/2/89

مظهر اقبال قریشی

دنیای زبان زاهدان

2

زابل، خ طالقانی طالقانی 9 پلاک 2

2231624

چند منظوره

فرهنگی هنری

1380

محمدتقی حسینی

دارالفنون

3

زاهدا ن زیبا شهر البرز 15  روبروی فضا ی سبز

3414701

تک منظوره

آموزش زبان

15/1/89

نسرین فلاحتی

آریان صا عقه زاهدان

4

زاهدا ن-خیابان بهشتی 15 داخل کو چه سمت راست درب اول طبقه دوم

3219292

تک منظوره

آموزش زبان

18/5/89

سحر ملازهی

سورن

5

زاهدا ن-بلوار دانشگاه حد فاصل دانشگاه 13و15    پلا ک 68 سا ختمان دریای جنوب

2423894

تک منظوره

آموزش زبان

20/5/89

علیر ضا بختیار پاکزاد

سیمین گستر             پارسیان شرق

6

زابل، خیابان فردوسی غربی ، فردوسی 40 پلاک3

 

2223133

تک منظوره

پژوهشی

1383

مزار گلستانه

انوشه

7

زاهدا ن-خیابان امیرالمو منین جنب مسجد علی ابن ابیطالب

3250825

تک منظوره

آموزش زبان

20/5/89

میترا پاک

معرفت زاهدان

8

زاهدان خیابان دانشگاه حد فا صل دانسگاه 17و15

2410858

تک منظوره

آموزش زبان

20/5/89

فرحنا ز وطن خواه

افق نوین زاهدان

9

زاهدان-خیابا ن دانشگاه-حد فاصل دانشگاه 13 و 15 جنب کتابفروشی طبقه 2 خانه زبان

2418959

2418960

چند منظوره

فرهنگی و هنری

14/2/84

محمد طاهری فرد

ماهو

10

زاهدان-خیابان دانشگاه دانشگاه11 جنب مسجد حضر ت زینب

2417708

چند منظوره

فرهنگی و هنری

28/2/89

مصطفی سیاسر

آیت نور زاهدان

11

زاهدان-بلوار فلسطین نبش خیام یک

2413229

چند منظوره

فرهنگی و هنری

22/3/80

حمیدرضا عشقی زاده

طنین پژواک

12

زاهدان _ بلوار دانشجو 50 پلاک 50

2438120

 

چند منظوره

فرهنگی و هنری

5/10/83

غلامحسین جهانتیغ

هفت اقلیم شرق

13

زاهدان-بلوار جانبازان خ هدایت هدایت 14 پلاک34 جنب مسجد امام حسن 

 

چند منظوره

فرهنگی و هنری

23/4/82

سید جواد حسینی طباطبایی

بنیاد فرهنگی اشراق سیستان

14

زاهدان-خیابان دانشگاه نبش پاسداران طبقه فوقانی هواپیمایی

 

3231255

تک منظوره

آموزش زبان

16/2/82

هاشم نال چالان

شکوه

15

زاهدان دانشگاه 17 پلاک 75

 

چند منظوره

فرهنگی و هنری

29/4/89

سلطانعلی میر

اندیشکده اشراق

16

زاهدان خیابان بهشتی -_بهشتی 13 مجتمع رایان طبقه اول واحد 2

3211260

چند منظوره

فرهنگی وهنری

18/3/89

ایرج رضایی

خیزران سفیر نیستان

18

زاهدان بلوار معلم روبروی مدرسه اندیشه

2414050

 

چند منظوره

فرهنگی و هنری

10/6/88

زهرا یزدان جو

پریان

18

زاهدان،خ شهیدمطهری، کوی قدس، جنب زایشگاه

 

چند منظوره

فرهنگی وهنری

19/3/88

شریف لکزایی

عرشیا ن کویر  تاسوکی

19

زاهدان  میدان امام علی دانشگاه 61

2447076

چند منظوره

فرهنگی وهنری

12/5/89

جلال درخشانی

تبسم سرزمین آفتاب

20

 

 

 

 

فهرست موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره  و چند منظوره سیستان و بلوچستان

آدرس

تلفن

نوع فعالیت

زمینه فعالیت موافقت شده

تاریخ صدور مجوز

مدیر مسئول

نام موسسه

ردیف

زاهدان، بلوار معلم نبش معلم 24 روبروی مجتمع آموزشی قدس

 

چند منظوره

فرهنگی و هنری

1/4/77

غلامرضا نیکدل تیموری

پیشگامان هنر سیستان

21

زاهدان، بلوار معلم جنب معلم یک پلاک 98

 

تک منظوره

زبان

22/9/89

صفر اسلامی

عیاران هوشمندزاهدان

22

زاهدان، خ امیرالمومنین روبروی پاساژ کوثر

 

تک منظوره

فرهنگی و مذهبی

9/3/87

مجتبی هادیان فرد

بعثت

23