آدرس

نمابر

تلفن

غیر  فعال

 

فعال

شهرستان

تاریخ تاسیس

مدیرمسئول

نام انتشارات

 

خیابان خیام روبروی مسجد مکی مجتمع فرهنگی مکی

2445840

2445840

 

*

زاهدان

1/9/72

قاسم بنی کمال

صدیقی

1

غیر فعال

 

 

*

 

زاهدان

1/6/73

عادل مزاری

غدیر خم

2

خیابان  خیام روبروی مسجد مکی مجتمع فرهنگی مکی

2445840

2418838

 

*

زاهدان

15/5/79

مدد جمشیدزهی

فاروق اعظم

3

غیر فعال

 

3231834

*

 

زاهدان

5/7/79

معصومه رضایی پور

مهرآفرین

4

خیابان  توحید 9 درب سوم سمت چپ

2431210

2431210

 

*

زاهدان

21/11/80

ابراهیم احراری خلف

سنت احمد

5

غیر فعال

 

 

*

 

زاهدان

6/5/81

محسن دیانت

اوشیدا

6

خیابان مولوی نبش مولوی 19

3224565

326112

 

*

زاهدان

8/7/81

طاهره رخشانی

تفتان

7

خیابان  توحید 9 درب سوم سمت چپ

2431210

2431210

 

*

زاهدان

8/7/81

عبدالقادر ترشابی

حرمین

8

تقاطع خ گلستان و کریمپور

2442901

2442901

 

*

زاهدان

13/2/82

عبدالله شاهوزهی

بام دنیا

9

خیابان  خیام روبروی سجد مکی مجتمع فرهنگی مکی

 

2426780

 

*

زاهدان

6/5/83

ضیاء الدین ریگی لادیز

ندوی

10

منطقه آزاد تجاری تراس بهشت

 

4444304

 

*

چابهار

29/7/88

مهدی شادنوش

دانشگاه بین المللی چابهار

11

بلوار مزاری خ تختی بعد از تختی 7 درب دوم سمت چپ

 

2511595

 

*

زاهدان

20/9/89

ابوالحسن میری

فتوح

12

بلوار دانشگاه کوی اساتید  پ 41 ک پ 9816745785

 

2423140

 

*

زاهدان

23/9/89

محبعلی آبسالان

تجربه نو

13

بلوار دانشگاه کوی اساتید خ لاله پ 62 ک پ 9816744596

 

2448960

 

*

زاهدان

8/10/89

مجید رشیدی هویه

رخ اندیشه

14

دانشگاه ازاد اسلامی ص پ 978-98135

2441099

2429720

 

*

زاهدان

12/8/89

جعفر رهنمای راد

دانشگاه آزاد اسلامی

15

خ نبوت جنب مسجد جامع نور نبش نبوت 38

5233524

5227607

 

*

سراوان

20/12/90

محمد الیاس دهواری

سروچ

16

انتهای خیابان انقلاب نرسیده به میدان راه آهن

 

 

 

*

میرجاوه

15/7/91

ناصر ریگی میرجاوه

یار خوب

17

 

 

 

 

*

ایرانشهر

8/11/91

عبیداله شکری

سعد

18

 

ناشران استان سیستان و بلوچستان