دکه های مطبوعاتی دارای مجوز استان سیستان و بلوچستان

 

ردیف

 

صاحب امتیاز

 

زمینه فعالیت

 

تاریخ صدور مجوز اولیه

 

تاریخ تمدید مجوز

 

پایان اعتبار

 

کد

 

شهرستان فعالیت

 

تلفن

 

آدرس

1

دلمراد ریگی

فروش نشریه

08/02/84

08/02/84

08/02/86

101/1/م

زاهدان

3222230

خ آزادی جنب بانک صادرات

2

اکبر حاجی حسینی

فروش نشریه

10/06/84

10/06/84

10/06/86

102/1/م

زاهدان

 

 

3

مجید سعیدی

فروش نشریه

12/12/81

12/12/81

12/12/83

103/1/م

زاهدان

 

تقاطع خ خیام و مدرس

4

فرهاد کیخا

سرپرستی(توزیع)

02/09/81

02/09/81

02/09/83

104/1/م

زاهدان

 

 

5

علی کیخا

سرپرستی(توزیع)

08/10/81

08/10/81

08/10/83

105/1/م

زاهدان

 

 

6

منصور احمدی

سرپرستی(توزیع)

8/7/83

22/09/85

22/09/87

106/1/م

زاهدان

3211006

تقاطع خ سعدی و سید قطب

7

کیوان قربانزاده رشکی

فروش نشریه

16/06/81

16/06/81

16/06/83

301/3/م

ایرانشهر

 

خ الزهرا روبروی کوچه پزشکی قانونی

8

حسینعلی اکبری

فروش نشریه

17/10/85

17/10/85

17/10/87

302/3/م

ایرانشهر

 

خ بلوچ روبروی دانشگاه

9

محمد رضا فدائی ملاشاهی

فروش نشریه

10/10/82

10/10/82

10/10/84

401/4/م

چابهار

 

میدان فرمانداری

10

جواد آبروشن

سرپرستی(توزیع)

21/09/85

21/09/85

21/09/87

402/4/م

چابهار

 

 

11

کریم بخش درزاده

فروش نشریه

05/02/84

20/06/86

20/06/88

501/5/م

نیکشهر

 

خ امام خمینی میدان بسیج

12

محمد بلوچ زهی

فروش نشریه

23/09/84

02/11/86

02/11/88

502/5/م

نیکشهر

 

خ امام خمینی روبروی بانک ملت

13

حمزه چاکری

فروش نشریه

12/11/85

12/11/85

12/11/87

701/7/م

سراوان

 

جالق خ امام خمینی جنب مخابرات

14

عبدالعزیز دهقانزهی

فروش نشریه

30/03/83

30/03/83

30/03/85

702/7/م

سراوان

 

بازار شهر

15

علیرضا هاشمزهی

فروش نشریه

10/10/82

02/11/86

02/11/88

801/8/م

خاش

 

میدان امام حسین چهارراه امام خمینی و مرادبیگی

16

مرتضی جهانتیغ

فروش نشریه

13/12/86

13/12/86

13/12/88

901/9/م

زهک

 

خ 22 بهمن جنب داروخانه شاملو

17

اکبر دهمرده

فروش نشریه

20/03/87

20/03/87

20/03/89

902/9/م

زهک

 

پائین تر از فلکه استاندارد جنب دادگاه عمومی

18

محمد امین دوستی

فروش نشریه

14/4/88

14/4/88

14/4/90

802/8/م

خاش

 

تقاطع خ رودکی و انقلاب

19

محمود مالک نژاد

فروش نشریه

6/7/88

6/7/88

6/7/90

107/1/م

زاهدان

 

زاهدان بلوار دانشگاه نبش دانشگاه 41

20

محمد عالم ملک زهی قلعه زنگان

فروش نشریه

23/4/88

 

23/4/90

703/7/م

سراوان

 

بلوار معلم جنب دانشگاه آزاد اسلامی

21

حسینعلی محمدی فاضل

فروش نشریه

18/2/89

18/2/89

18/2/91

601/6/م

هیرمند

 

خیابان امام خمینی روبروی کمیته امداد

22

عبدالمجید کردی

فروش نشریه

18/2/89

18/2/89

18/2/91

803/8/م

خاش

 

تقاطع خیابان مراد ریگی و بهشتی

23

محمد ریگی کوته

فروش نشریه

29/4/89

29/4/89

29/4/91

403/4/م

چابهار

 

میدان امام علی (ع) گلشهر

24

محمد شکوهی فر

سرپرستی (توزیع)

/8/89

/8/89

/8/91

108/1/م

زاهدان

 

خیابان امام خمینی تقاطع طالقانی روبروی صندوق توحید

 

دکه های مطبوعاتی دارای مجوز استان سیستان و بلوچستان

 

ردیف

 

صاحب امتیاز

 

زمینه فعالیت

 

تاریخ صدور مجوز اولیه

 

تاریخ تمدید مجوز

 

پایان اعتبار

 

کد

 

شهرستان فعالیت

 

تلفن

 

آدرس

25

غلامرضا واحد ریگی

فروش نشریه

19/10/89

 

19/10/91

109/1/م

زاهدان

 

زیباشهر

26

محمد امین میر بلوچزهی

فروش نشریه

8/1/90

 

8/1/92

804/8/م

خاش

 

خاش:خیابان مراد ریگی جنب اداره پست

27

اسماعیل کمالی

فروش نشریه

14/7/90

 

14/7/92

110/1/م

زاهدان

2320999

زاهدان نبش دانشگاه 49 جنب بیمه دانا کیوسک شماره 49

28

بهنام بلوچی

فروش نشریه

30/3/91

 

30/3/93

404/4/م

چابهار

 

چابهار- بازار فجر دکه مطبوعاتی پرسپولیس